דיני עבודה

משרדי מייצג עובדים ומעסיקים בכל התחומים אשר נקשרים לעולם העבודה בישראל:

  • הודעה מוקדמת
  • עריכת שימוע לעובד
  • דמי חופשה שנתית
  • הטרדה מינית בעבודה.

המחוקק בישראל דאג לחוקי מגן שנחקקו על מנת להגן על זכויות העובד והמעסיק,יחסי עובד-מעביד, סיום יחסי עבודה וכו'. כאשר תביעות על פי העילות הנ"ל נידונות בערכאות נפרדות- בתי הדין לעבודה. בנוסף, משרדי מסייע בעריכת/ בדיקת חוזי-עבודה, הכל בהתאם לתחומים המקצועיים השונים.