הגשת בקשה לשינוי עילת סגירת תיק משטרתי

לצורך הגשה בקשה לשינוי עילת הסגירה ועל פי זכות העיון הנתונה לחשוד, הנני דואגת לצילום כל חומר החקירה אשר נאסף על ידי המשטרה, לימוד המסכת העובדתית וגיבוש הטענות המשפטיות המתאימות יחד עם הלקוח.

הבקשה כוללת טיעונים משפטיים לגבי התשתית הראייתית ונסיבותיו האישיות של החשוד ומוגשת לקצין החקירות או התובע אשר קיבל את ההחלטה לסגירת התיק.

כל החלטה של קצין החקירות נבחנת לגופה ואינה מהווה סוף פסוק.

קיימת אפשרות להגשת ערר אשר נבחן על ידי מקבל ההחלטה ומועבר בצירוף עמדתו למחלקת עררים בפרקליטות המדינה.

במידה והערר נדחה קיימת אפשרות נוספת, אשר צריכה להבחן אף היא לגופו של עניין -הגשת עתירה מנהלית.

דוגמא להצלחה– לאחר בקשה שהגשתי הוחלט על שינוי עילת סגירה בתיק של החזקת סכין מעילה "חוסר ענין לציבור" ל "חוסר אשמה". מה שהביא למחיקה אוטומטית של הרישום המישטרתי.

facebook