ייצוג קטינים

משרדנו מתמחה בטיפול בתיקי נוער תוך שימת דגש מיוחדת לעובדת היותו של הנאשם או החשוד קטין. כאשר ההיבטים המרכזיים בייצוג קטין הינם: שיקום, חזרה מהירה לשגרת חיים וסגירת התיק ללא הרשעה.