יצוג בהליכי שימוע

מטרת הליך השימוע היא לתת לחשוד ולעורך דינו המבקשים זאת, הזדמנות להציג את טענותיהם בפני רשויות התביעה ומתקיים לפני הגשת כתב אישום.

בהתאם לחוק, בעבירות מסוג פשע, שדינן מעל 3 שנות מאסר, על רשויות התביעה להודיע לחשוד על זכותו לשימוע, על מנת שהאחרון יוכל לפנות אליה תוך 30 יום בבקשה מנומקת מדוע יש להימנע מלהגיש בעניינו כתב אישום.

ההזדמנות לשימוע הינה הזדמנות שאני ממליצה לאמץ בחיבוק כיוון שזו האפשרות החוקית והלגיטימית של נאשם לשכנע את התביעה מדוע שלא לפתוח נגדו בהליך משפטי שיכול להיות ארוך, מכאיב ובעל השלכות לא מועטות.

כדאי להשאיר לעו"ד פלילי את מלאכת השיכנוע שנעשית תוך שימוש בניסיון מוכח וכלים משפטיים שעשוים "להכריע את הכף".