מחיקת רישום פלילי ורישום משטרתי

מחיקת רישום פלילי מהווה צעד סופי לאדם להיחלצות מעברו הפלילי. לעיתים אדם נקלע למצב בו בחלוף מספר שנים מים ביצוע העבירה או מיום ההרשעה ולאחר חזרה למסלול חיים תקין ללא ביצוע עבירות, עדיין נשאר רישום בגין התיקים וההרשעות ומופיע בתדפיס המרשם הפלילי.

חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים הוא הבסיס לניהול המרשם הפלילי, החוק קובע מתי הרשעה מתיישנת, נמחקת ומי רשאי להיחשף לרישום הפלילי ולעשות בו שימוש.

בהרבה מקרים בהם טיפלתי, הפונים אליי כלל לא ידעו שניתן לסייע להם אל מול המשטרה ולמחוק רישום כזה או אחר.

לצורך מחיקת הרישום הפלילי אני פותחת בהליך מחיקת הרישום תוך הגשת בקשה מתאימה וכלים שרכשתי מניסיוני בטיפול בסגירת תיקים ומחיקת רישום, דבר העשוי לשפר מאוד את סיכויי ההצלחה של הבקשה בפני הגורמים הרלוונטיים.